Shalom! Gereja Maya (Virtual Church Ministries) mengucapkan Selamat Datang, Salam Damai dalam Kasih Tuhan kepada semua pengunjung laman ini. Tuhan memberkati...

VISI MISI GEREJA MAYA

VISI VCM

1. Melihat keperluan pelbagai kreativiti pelayanan.

2. Melihat keperluan memperbanyakkan 'Christian sites' dalam internet.

3. Menjangkau dan membangun jiwa-jiwa yang melayari internet.


MISI VCM

1. Menjangkau jiwa melalui internet dengan paparan perkongsian firman Tuhan dan kesaksian hidup.

2. Menyediakan ruang untuk perbincangan/perbahasan secara terbuka tentang isu-isu kekristianan.

3. Menawarkan bimbingan dan doa peribadi secara 'online'. Perjumpaan boleh dibuat jika perlu.
This article is 

No comments: